برگزاری برنامه آموزش مداوم با عناوین اخلاق پزشکی

 این برنامه در تاریخ سوم اردیبهشت سال جاری در سالن رازی دانشکده بهداشت از ساعت 7:30 صبح الی 14 بعدازظهر برگزار گردید.
   

کنفرانس یک روزه اخلاق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی

7:30-7:45

تلاوت قران و سرود جمهوری اسلامی

 

7:45-8:15

بیان اهداف

دکتر خواجه دلویی متخصص پزشکی اجتماعی و مدیر گروه اخلاق پزشکی

8:15-9

روابط و رفتار پزشک و بیمار در طول تاریخ

دکتر حیدری متخصص قلب

9-9:45

حق اختیار بیمار و کسب رضایت

دکتر محرری فوق تخصص روانپزشکی اطفال

9:45-10

پرسش پاسخ

کلیه اساتید

10-11

پانل تعهد و رفتار حرفه ای

دکتر خواجه دلویی – حجت الاسلام دکتر ابراهیمی – دکتر مجاهدی

11-11:15

پذیرایی

 

11:15-12

حفظ اسرار و موارد افشای راز

دکتر محمد محمدی دکترای تخصصی اخلاق پزشکی

12-13

چگونگی بیان اخبار ناگوار

دکتر محرری

13-13:15

پرسش و پاسخ

کلیه اساتید

13-14

اخلاق حرفه ای تقاضا ها ی القا شده برای مراقبت های پزشکی

دکتر خواجه دلویی

 

لازم بذکرست کلیه سخنرانان عضو گروه اخلاق پزشکی مباشند .